• BTC มีการครอบงำ : 54%
  • ราคาตลาด: 180.051B $
  • ปริมาณรวม: 50.283B $
KuCoin Shares KCS

KuCoin Shares

1.18 $ -0.77%

ราคาตลาด

106.003M $

ปริมาณ(24h)

22.235M $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Kucoin USDT, ETH, BTC 100% 17.275M $