• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 946.057B
  • ปริมาณรวม: $ 206.117B

KyberNetwork (KNC) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ KyberNetwork KNC

$ 1.35 -1.32%
1.11
0.00004179
0.001066
การสนทนา