• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 960.892B
  • ปริมาณรวม: $ 214.109B

Litecoin (LTC) ประวัติราคา

วิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนและประวัติราคาของ Litecoin LTC ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน

$ 9.269B
$ 4.643B
66,348,041
$ 139.71 2.31%
114.91
0.00429
0.104984
ราคาย้อนหลัง
วันที่ (รายวัน) ราคา (USD) เปลี่ยนแปลง
2021-01-24 00:00:00 $ 140.07 $ 1.29 (0.93%)
2021-01-23 00:00:00 $ 138.78 $ 1.82 (1.33%)
2021-01-22 00:00:00 $ 136.96 $ -0.710542 (-0.52%)
2021-01-21 00:00:00 $ 137.67 $ -10.431743 (-7.04%)
2021-01-20 00:00:00 $ 148.10 $ -10.971208 (-6.90%)
2021-01-19 00:00:00 $ 159.07 $ 13.68 (9.41%)
2021-01-18 00:00:00 $ 145.40 $ 2.87 (2.01%)