• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 64%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 936.670B
  • ปริมาณรวม: $ 207.903B

Terra (LUNA) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Terra LUNA

$ 0.887643 10.02%
0.729717
0.00002776
0.000716
การสนทนา