• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 65%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 1.032T
  • ปริมาณรวม: $ 237.605B

MaidSafeCoin (MAID) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ MaidSafeCoin MAID

$ 0.283652 3.76%
0.234361
0.00000781
0.000215
การสนทนา