Polygon (MATIC) ประวัติราคา

วิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนและประวัติราคาของ Polygon MATIC ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน

$ 2.035B
$ 400.426M
5,038,388,130
$ 0.403972 12.49%
0.338655
0.00000646
0.000182
ราคาย้อนหลัง
วันที่ (รายวัน) ราคา (USD) เปลี่ยนแปลง
13/4/21 00:00 $ 0.37528 $ 0.017249 (4.82%)
12/4/21 00:00 $ 0.358031 $ -0.002495 (-0.69%)
11/4/21 00:00 $ 0.360526 $ -0.003404 (-0.94%)
10/4/21 00:00 $ 0.36393 $ 0.003455 (0.96%)
9/4/21 00:00 $ 0.360475 $ 0.01079 (3.09%)
8/4/21 00:00 $ 0.349685 $ -0.000881 (-0.25%)
7/4/21 00:00 $ 0.350566 $ -0.024349 (-6.49%)