• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 943.302B
  • ปริมาณรวม: $ 206.391B

MINDOL (MIN) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ MINDOL MIN

$ 2.55 169.66%
2.10
0.0000793
0.002027
การสนทนา