• BTC มีการครอบงำ : 54%
  • ราคาตลาด: 180.165B $
  • ปริมาณรวม: 50.283B $
Maximine Coin MXM

Maximine Coin

0.063829 $ -7.51%

ราคาตลาด

105.254M $

ปริมาณ(24h)

25.424M $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Coinbene USDT, ETH 100% 21.901M $