• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 62%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 959.062B
  • ปริมาณรวม: $ 214.224B

NANO (NANO) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ NANO NANO

$ 3.46 9.09%
2.84
0.000107
0.002517
การสนทนา