• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 66%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 1.022T
  • ปริมาณรวม: $ 235.287B

Nebula AI (NBAI) ราคาและข้อมูลอื่น ๆ

ติดตามราคา Nebula AI แบบเรียลไทม์, ชาร์ตประวัติราคา NBAI และข้อมูลอื่นๆ

$ 605.863K
??
1,254,943,205
$ 0.000483 57.73%
0.0004
0.00000001
0.00000038
ข้อมูล

ซัพพลายสูดสุด, ซัพพลายหมุนเวียน, ปริมาณ, ราคาสูงที่สุดตลอดกาล, เทเลแกรม ฯลฯ

อันดับในตลาด #449
ซัพพลายทั้งหมด 4.966B
ซัพพลายหมุนเวียน 1.255B
ปริมาณ(24h) ??
Volume (30D) $ 317
ข้อมูล

...

ราคาสูงที่สุดตลอดกาล $ 0.003782
ผลตอบแทนการลงทุน -81.82%
% ซัพพลายหมุนเวียน 25.27%
Site ลิงค์
Explorer ลิงค์
Whitepaper ลิงค์
Telegram ลิงค์
เครื่องมือแปลงสกุลเงิน

แปลงราคา Nebula AI เป็น USD, EUR, GBP, JPY และอื่น ๆ