• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 989.622B
  • ปริมาณรวม: $ 252.136B

NEAR Protocol (NEAR) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ NEAR Protocol NEAR

$ 2.61 4.17%
2.15
0.00007843
0.001837
การสนทนา