NEO (NEO) ประวัติราคา

วิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนและประวัติราคาของ NEO NEO ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน

$ 6.123B
$ 1.544B
70,538,831
$ 86.81 -5.41%
71.40
0.001962
0.025601
ราคาย้อนหลัง
วันที่ (รายวัน) ราคา (USD) เปลี่ยนแปลง
17/5/21 00:00 $ 86.73 $ -8.60128 (-9.02%)
16/5/21 00:00 $ 95.33 $ -1.443085 (-1.49%)
15/5/21 00:00 $ 96.77 $ -2.75756 (-2.77%)
14/5/21 00:00 $ 99.53 $ 3.05 (3.17%)
13/5/21 00:00 $ 96.48 $ -13.608502 (-12.36%)
12/5/21 00:00 $ 110.08 $ 2.21 (2.05%)
11/5/21 00:00 $ 107.87 $ -7.414401 (-6.43%)