• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 963.050B
  • ปริมาณรวม: $ 261.889B

Ocean Protocol (OCEAN) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Ocean Protocol OCEAN

$ 0.596869 -2.44%
0.490762
0.00001831
0.00044
การสนทนา