• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 940.052B
  • ปริมาณรวม: $ 206.177B

OKB (OKB) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ OKB OKB

$ 5.90 1.85%
4.84
0.000184
0.004687
การสนทนา