Harmony (ONE) ประวัติราคา

วิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนและประวัติราคาของ Harmony ONE ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน

$ 1.370B
$ 228.696M
9,406,029,255
$ 0.145686 2.88%
0.122034
0.00000239
0.00006035
ราคาย้อนหลัง
วันที่ (รายวัน) ราคา (USD) เปลี่ยนแปลง
17/4/21 00:00 $ 0.148588 $ 0.004152 (2.87%)
16/4/21 00:00 $ 0.144436 $ -0.009564 (-6.21%)
15/4/21 00:00 $ 0.154001 $ 0.009542 (6.61%)
14/4/21 00:00 $ 0.144458 $ -0.006902 (-4.56%)
13/4/21 00:00 $ 0.151361 $ 0.008725 (6.12%)
12/4/21 00:00 $ 0.142636 $ -0.004884 (-3.31%)
11/4/21 00:00 $ 0.14752 $ -0.005837 (-3.81%)