• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 176.508B $
  • ปริมาณรวม: 43.510B $
Oxycoin OXY

Oxycoin

0.071394 $ 100.00%

ราคาตลาด

66.175M $

ปริมาณ(24h)

8.653K $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)