• BTC มีการครอบงำ : 56%
  • ราคาตลาด: 165.353B $
  • ปริมาณรวม: 48.397B $
Pareto Network PARETO

Pareto Network

0.372912 $ 0.01%

ราคาตลาด

167.078M $

ปริมาณ(24h)

27.465K $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Kucoin USDC 100% 27.839K $