• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 935.287B
  • ปริมาณรวม: $ 207.903B

Quant (QNT) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Quant QNT

$ 19.27 1.56%
15.84
0.000604
0.01556
การสนทนา