• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: 552.542B $
  • ปริมาณรวม: 153.754B $

BitRent (RNTB) ตลาดแลกเปลี่ยน

ติดตามราคา BitRent แบบเรียลไทม์, ชาร์ตประวัติราคา RNTB และข้อมูลอื่นๆ

?? $
?? $
841,738,500
?? $ 0.00%
??
??
??
Market Share

ชาร์ตส่วนแบ่งการตลาดของแพลตฟอร์มการเทรด

ตลาดแลกเปลี่ยน
ตลาด คู่เทรด ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ (24h)