• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 941.462B
  • ปริมาณรวม: $ 206.391B

THORChain (RUNE) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ THORChain RUNE

$ 2.40 14.26%
1.98
0.00007482
0.00191
การสนทนา