• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 176.456B $
  • ปริมาณรวม: 43.510B $
Theta Token THETA

Theta Token

0.127256 $ -0.06%

ราคาตลาด

110.777M $

ปริมาณ(24h)

6.411M $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Binance BTC, USDT, ETH, BNB 78.68% 3.201M $
Huobi USDT, BTC, ETH 16.07% 653.623K $
OKEx USDT, BTC, ETH 5.25% 213.568K $
Livecoin BTC, ETH 0% 123 $