• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 951.635B
  • ปริมาณรวม: $ 258.131B

TNC Coin (TNC) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ TNC Coin TNC

$ 0.045379 -22.76%
0.037298
0.0000014
0.00003391
การสนทนา