Tron (TRX) ประวัติราคา

วิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนและประวัติราคาของ Tron TRX ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน

$ 11.258B
$ 9.621B
71,659,657,369
$ 0.1571 1.02%
0.131139
0.00000254
0.00006487
ราคาย้อนหลัง
วันที่ (รายวัน) ราคา (USD) เปลี่ยนแปลง
16/4/21 00:00 $ 0.154254 $ 0.003971 (2.64%)
15/4/21 00:00 $ 0.150284 $ 0.006774 (4.72%)
14/4/21 00:00 $ 0.143509 $ 0.004407 (3.17%)
13/4/21 00:00 $ 0.139103 $ 0.008069 (6.16%)
12/4/21 00:00 $ 0.131034 $ 0.009875 (8.15%)
11/4/21 00:00 $ 0.121158 $ 0.002088 (1.75%)
10/4/21 00:00 $ 0.11907 $ 0.00006847 (0.06%)