• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 935.858B
  • ปริมาณรวม: $ 206.550B

Tixl (TXL) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Tixl TXL

$ 66.78 0.00%
54.88
0.002094
0.053489
การสนทนา