• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 950.496B
  • ปริมาณรวม: $ 258.131B

Uniswap (UNI) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Uniswap UNI

$ 13.47 5.86%
11.08
0.000418
0.010072
การสนทนา