• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 945.928B
  • ปริมาณรวม: $ 206.391B

TerraUSD (UST) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ TerraUSD UST

$ 1.00 0.30%
0.822487
0.000031
0.000793
การสนทนา