• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 64%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 938.366B
  • ปริมาณรวม: $ 222.668B

Veros (VRS) บน Twitter และ Reddit

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ Veros VRS บน Twitter และ Reddit

$ 29.551K
$ 105.458K
1,227,693
$ 0.02407 0.00%
0.01976
0.00000074
0.00001929
สื่อสังคม