• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 941.488B
  • ปริมาณรวม: $ 206.177B

Wrapped NXM (NXM) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Wrapped NXM NXM

$ 47.11 2.70%
38.72
0.001468
0.037374
การสนทนา