Wrapped NXM (NXM) ประวัติราคา

วิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนและประวัติราคาของ Wrapped NXM NXM ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน

$ 697.406M
$ 25
6,376,985
$ 109.36 10.06%
90.41
0.001873
0.027856
ราคาย้อนหลัง
วันที่ (รายวัน) ราคา (USD) เปลี่ยนแปลง
9/5/21 00:00 $ 109.93 $ 9.17 (9.10%)
8/5/21 00:00 $ 100.76 $ 2.41 (2.45%)
7/5/21 00:00 $ 98.35 $ -3.541153 (-3.48%)
6/5/21 00:00 $ 101.89 $ 3.76 (3.83%)
5/5/21 00:00 $ 98.14 $ 4.43 (4.73%)
4/5/21 00:00 $ 93.71 $ 3.88 (4.31%)
3/5/21 00:00 $ 89.83 $ 2.04 (2.33%)