• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 65%
  • มูลค่ารวมของตลาด: 272.092B $
  • ปริมาณรวม: 113.296B $

Bitex Global XBX Coin (XBX) ราคาและข้อมูลอื่น ๆ

ติดตามราคา Bitex Global XBX Coin แบบเรียลไทม์, ชาร์ตประวัติราคา XBX และข้อมูลอื่นๆ

104.721K $
1.599K $
198,673,058
0.000527 $ 0.00%

0.000474

0.00000005

0.00000215

ข้อมูล

ซัพพลายสูดสุด, ซัพพลายหมุนเวียน, ปริมาณ, ราคาสูงที่สุดตลอดกาล, เทเลแกรม ฯลฯ

อันดับในตลาด #465
ซัพพลายทั้งหมด 298.022M
ซัพพลายหมุนเวียน 198.673M
ปริมาณ(24h) 1.599K $
Volume (7D) 31.342K $
Volume (30D) 374.877K $
ข้อมูล

...

ราคาสูงที่สุดตลอดกาล 0.286028 $
ผลตอบแทนการลงทุน -99.81%
% ซัพพลายหมุนเวียน 66.66%
Site ลิงค์
Explorer ลิงค์
Whitepaper ลิงค์
Telegram ลิงค์
เครื่องมือแปลงสกุลเงิน

แปลงราคา Bitex Global XBX Coin เป็น USD, EUR, GBP, JPY และอื่น ๆ

รายละเอียด
xbx_main_description