• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 176.469B $
  • ปริมาณรวม: 43.621B $
Mixin XIN

Mixin

201.31 $ 0.05%

ราคาตลาด

88.675M $

ปริมาณ(24h)

1.032M $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Bit-Z USDT, BTC 77.69% 799.368K $
BigONE USDT, EOS, BTC, ETH 22.31% 229.508K $