• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 66%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 1.035T
  • ปริมาณรวม: $ 216.917B

DFI.Money (YFII) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ DFI.Money YFII

$ 2,206.26 5.05%
1,822.61
0.059913
1.73
การสนทนา