Cardano ADA

Cardano

อันดับ #5
ราคา Cardano(ADA)
$ 1.4842 4.10%
ต่ำ: $ 1.3562
สูง: $ 1.4934
EUR
1.2259
BTC
0.00004154
ETH
0.000622

Cardano (ADA) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Cardano ADA

มูลค่ารวมของตลาด
$ 47.415B
ปริมาณ (24 ชั่วโมง)
$ 2.836B
ซัพพลายหมุนเวียน
31,946,352,857

การสนทนา