• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 61%
  • มูลค่ารวมของตลาด: 344.383B $
  • ปริมาณรวม: 85.208B $

Basic Attention Token (BAT) Social

ติดตามราคา Basic Attention Token แบบเรียลไทม์, ชาร์ตประวัติราคา BAT และข้อมูลอื่นๆ

377.713M $
140.117M $
1,487,012,637
สื่อสังคม