• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 942.769B
  • ปริมาณรวม: $ 206.391B

Bitcoin Gold (BTG) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Bitcoin Gold BTG

$ 10.93 3.87%
8.98
0.00034
0.008681
การสนทนา