• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 176.324B $
  • ปริมาณรวม: 43.621B $
Bitcoin Gold BTG

Bitcoin Gold

17.15 $ 1.01%

ราคาตลาด

300.321M $

ปริมาณ(24h)

14.073M $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
OKEx USDT, BTC 50.27% 1.303M $
HitBTC BTC, USD, ETH 32.46% 841.564K $
Binance BTC, ETH 9.32% 241.691K $
Bitfinex USD, BTC 6.84% 177.415K $
CEX-IO USD, BTC, EUR 0.45% 11.680K $
Huobi BTC 0.44% 11.381K $
Bit-Z BTC 0.17% 4.490K $
Livecoin BTC, ETH, USD 0.04% 1.126K $