• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 65%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 963.604B
  • ปริมาณรวม: $ 190.981B

CELT (CELT) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ CELT CELT

$ 0.039259 0.00%
0.032353
0.00000117
0.00003113
การสนทนา