• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 64%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 941.390B
  • ปริมาณรวม: $ 328.735B

CELT (CELT) บน Twitter และ Reddit

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ CELT CELT บน Twitter และ Reddit

$ ??
??
??
$ 0.039259 0.00%
0.032298
0.0000012
0.00003173
สื่อสังคม