• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 943.437B
  • ปริมาณรวม: $ 206.117B

Compound (COMP) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Compound COMP

$ 216.75 8.32%
178.14
0.006736
0.171622
การสนทนา