Compound (COMP) ประวัติราคา

วิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนและประวัติราคาของ Compound COMP ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน

$ 2.260B
$ 215.664M
4,651,713
$ 485.91 6.57%
407.94
0.009971
0.316203
ราคาย้อนหลัง
วันที่ (รายวัน) ราคา (USD) เปลี่ยนแปลง
6/3/21 00:00 $ 485.22 $ 27.93 (6.11%)
5/3/21 00:00 $ 457.29 $ -22.560274 (-4.70%)
4/3/21 00:00 $ 479.85 $ -23.688004 (-4.70%)
3/3/21 00:00 $ 503.54 $ -1.210207 (-0.24%)
2/3/21 00:00 $ 504.75 $ 62.75 (14.20%)
1/3/21 00:00 $ 442.00 $ 64.54 (17.10%)
28/2/21 00:00 $ 377.45 $ -38.164387 (-9.18%)