• BTC มีการครอบงำ : 67%
  • ราคาตลาด: 220.157B $
  • ปริมาณรวม: 55.686B $

DAI (DAI) การสนทนา

ราคา DAI และสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ แบบเรียลไทม์, ตัวแปลงสกุลเงิน EUR USD, แพลตฟอร์มการซื้อขาย, แผนภูมิประวัติราคา DAI

การสนทนา