Decred DCR

Decred

อันดับ #51
ราคา Decred(DCR)
$ 131.32 -5.23%
ต่ำ: $ 124.12
สูง: $ 140.86
EUR
108.47
BTC
0.003698
ETH
0.055417

Decred (DCR) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Decred DCR

มูลค่ารวมของตลาด
$ 1.710B
ปริมาณ (24 ชั่วโมง)
$ 35.105M
ซัพพลายหมุนเวียน
13,018,386

การสนทนา