Decred (DCR) ประวัติราคา

วิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนและประวัติราคาของ Decred DCR ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน

$ 2.451B
$ 29.442M
12,813,458
$ 191.29 -1.89%
160.58
0.003192
0.089199
ราคาย้อนหลัง
วันที่ (รายวัน) ราคา (USD) เปลี่ยนแปลง
12/4/21 00:00 $ 193.92 $ -0.386982 (-0.20%)
11/4/21 00:00 $ 194.30 $ -0.540916 (-0.28%)
10/4/21 00:00 $ 194.84 $ 5.70 (3.01%)
9/4/21 00:00 $ 189.15 $ 3.68 (1.99%)
8/4/21 00:00 $ 185.46 $ 2.15 (1.17%)
7/4/21 00:00 $ 183.31 $ -7.464717 (-3.91%)
6/4/21 00:00 $ 190.78 $ 2.15 (1.14%)