• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 65%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 1.007T
  • ปริมาณรวม: $ 297.461B

DigiByte (DGB) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ DigiByte DGB

$ 0.02559 -5.94%
0.021118
0.00000073
0.00001896
การสนทนา