• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 942.518B
  • ปริมาณรวม: $ 206.177B

ICON (ICX) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ ICON ICX

$ 0.7584 6.74%
0.622778
0.00002361
0.0006
การสนทนา