• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 174.894B $
  • ปริมาณรวม: 44.033B $
Komodo KMD

Komodo

1.12 $ -0.08%

ราคาตลาด

126.044M $

ปริมาณ(24h)

1.662M $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Binance BTC, ETH 65.13% 532.168K $
HitBTC BTC, USD, ETH 19.91% 162.718K $
Huobi BTC, ETH 9.59% 78.316K $
Bittrex BTC, USD 5.37% 43.860K $