• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 990.329B
  • ปริมาณรวม: $ 252.136B

Kusama (KSM) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Kusama KSM

$ 104.61 -5.23%
85.86
0.003137
0.073495
การสนทนา