• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 949.445B
  • ปริมาณรวม: $ 258.131B

Kusama (KSM) ประวัติราคา

วิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนและประวัติราคาของ Kusama KSM ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน

$ 843.177M
$ 93.322M
8,470,098
$ 99.55 -2.03%
81.89
0.003098
0.074666
ราคาย้อนหลัง
วันที่ (รายวัน) ราคา (USD) เปลี่ยนแปลง
27/1/21 00:00 $ 99.93 $ 1.37 (1.39%)
26/1/21 00:00 $ 98.56 $ -4.564493 (-4.43%)
25/1/21 00:00 $ 103.13 $ -3.141677 (-2.96%)
24/1/21 00:00 $ 106.27 $ -0.7869 (-0.74%)
23/1/21 00:00 $ 107.06 $ 7.83 (7.89%)
22/1/21 00:00 $ 99.23 $ -0.249991 (-0.25%)
21/1/21 00:00 $ 99.48 $ -0.369367 (-0.37%)