• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 64%
  • มูลค่ารวมของตลาด: 263.428B $
  • ปริมาณรวม: 56.746B $

Maker (MKR) Social

ติดตามราคา Maker แบบเรียลไทม์, ชาร์ตประวัติราคา MKR และข้อมูลอื่นๆ

468.960M $
10.760M $
1,005,577
สื่อสังคม