• BTC มีการครอบงำ : 56%
  • ราคาตลาด: 165.548B $
  • ปริมาณรวม: 48.779B $
Ravencoin RVN

Ravencoin

0.050818 $ -11.58%

ราคาตลาด

172.962M $

ปริมาณ(24h)

11.908M $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Binance BTC, BNB 56.93% 3.498M $
Bittrex BTC, USDT 43.07% 2.646M $